#KOVIDOL – Kiút a járványhelyzetből

Mindenki #KOVIDOL: Vállalja Véleményét – Tesz a Tisztánlátásért – Kiáll az Igazságért

Ajánlás

Mottó: „A szemednek higgy, ne a MŰKÖDnek!”

MŰKÖD gúnyplakát

A könyv mottója annak idején politikai gúnyplakátnak készült. Üzenete sajnos azóta sem veszített az érvényességéből, sőt a koronavírus-járvány még időszerűbbé tette. Sötét jövővel fenyegető változásoknak vagyunk a tanúi, amelyekhez ürügyül szolgál a járvány, és amelyeknek legfontosabb mozgatórugója a médiapropaganda. A kritikus gondolkodást elhomályosító MŰKÖD-nek az eloszlatása életbevágó az egészségünk és az élhető jövőnk, a gyermekeink egészsége és élhető jövője szempontjából. A járvánnyal és a következményeivel kapcsolatos tisztánlátást és a kiút megtalálását segíti elő ez a könyv, amit jó szívvel és még nagyobb aggodalommal ajánlok:

  • Minden ismerősnek és ismeretlennek, aki kételyeket fogalmazott meg a járvánnyal kapcsolatban, aki bizonytalan a helyzet megítélést illetően és keresi a válaszokat.

  • Kollégáimnak: orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, kutatóknak, tanítóknak, mert a szerepük kulcsfontosságú a „COVID-ügyben”.

  • Külön kiemelve: V.I.-nek. Ha nem ért volna akkora pofonként, hogy hozzá fogható értelmes és jó szándékú embereket is elnyelhet a propagandagépezet, és ilyen bántóan és megalázóan tudnak viselkedni a barátjukkal, akkor talán sosem szembesülök vele, hogy ilyen nagy a baj, és hogy lépnem kell.

  • Édesanyám emlékének, aki hosszú és fájdalmas betegség után 81. évében, 2022. május 29-én távozott közülünk. So-kadmagával ő is úgy gyarapította a COVID–19 statisztikákat, hogy soha nem volt kovidbeteg! Ő „csak” egy – de a hoz-zám legközelebb álló (volt) – a járványhelyzet milliónyi „járulékos vesztesége” közül, akinek nem maga a vírus, hanem az intézkedések okoztak egészen a haláláig óriási és indokolatlan testi és lelki szenvedést. Pedig éppen a hozzá hason-ló, idős, beteg emberek érdekében történt ez az egész. Valóban az ő érdekükben?!

  • És nagy tisztelettel George Orwellnek. Mert bölcsessége és látnoki képessége (az 1984-et 1948-ban írta!) kifogyhatat-lan…

.

Köszönetnyilvánítás

„Minden az elmében történik. Ami minden elmében megtörténik, az valóban megtörténik.” George Orwell

Hálás köszönet mindazoknak, akik állták/állják a sarat az egyre hangosabb propaganda ellen, akik az árral szemben, időt-energiát nem kímélve munkálkodnak az igazság felderítésén, közzéteszik az alternatív híreket, szakmai anyagokat, akik hallatják a hangjukat. A teljesség igénye nélkül az Olvasnivaló fejezetben felsoroltam néhányukat. Méltányolom a bátorsá-gukat és az elszántságukat. Közülük is kiemelném Dr. Sucharit Bhakdit és Dr. Karina Reisst, a Koronavírus vaklárma című könyv szerzőpárosát, illetve a könyvet magyar nyelven kiadó Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért (orvosokatisztanlatasert.hu) csoportot. Ez a könyv és Bhakdi professzor videói adták meg a kezdő lökést és az alapot, amelyből kiindulva nekiláttam továbbgombolyítani az általuk elindított fonalat.

A könyv megszületését illetően köszönet illeti azokat az ismerőseimet és barátaimat, akik elláttak anyagokkal és besegítet-tek a háttérmunkákban. Név szerint F. Endrét, illetve a Hiteles Harsona vezetőjét, Kerékgyártó Lászlót említeném meg, mivel az ő munkájuk időben, energiában kiemelkedő volt.

Nem csak azoknak tartozunk hálával, akik végig kitartottak. Azok is fontosak, akik először ugyan elbuktak – elfordították a fejüket, hallgattak, másokat cserbenhagytak… a látszólag könnyebb utat választották –, de szembenéztek a tévedésükkel, és mindent elkövetnek, hogy jóvátegyék. Mert a megmérettetés idejét éljük! Sosem késő tehát NEMesedni, azaz nemet mondani azokra a gyarlóságainkra, amelyek miatt az ehhez hasonló, emberiség elleni bűntettek megtehetők: az önzésre, közönyre-érzéketlenségre, ellenségeskedés-re, gyávaságra… Hogy pozitívan fogalmazzak: most mindennél nagyobb szükségünk van a szolidaritásra, azaz az önzetlen-ségre, együttérzésre, összetartásra-összefogásra, és nem utolsósorban a bátorságra, (ki)tartásra.

„Minden az elmében történik…” – Orwell megállapítása a mozgatórugója az egész COVID-ügynek, de ez egyben jó hír is: Semmi sem kőbevésett! Abban a pillanatban, amint átírjuk elménkben a személyes és a közös történetünket, a valóságunk is megváltozik, és minden jóra fordul.

Kovács Mónika KOVIDOL.hu

Budapest, 2021 / 2022 nyara


Sep, 30 2022 (Utoljára Frissítve: Sat, 03 Sep 2022)